روناک نفس مامان و بابا

روناک در تاریخ 24 شهریور 88 در روز سه شنبه و در ساعت 6 غروب یک روز بارانی قدم به این دنیا گذاشت و زندگی ما رو نورانی کرد. روناک به معنای روشنایی .

اسفند 92
1 پست
آذر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست