دل نوشته

گرفتن در حال ارتکاب به جرم

روناک و نون بربری

مو فرفره مامان( به علت باز کردن دگمه های لباس مجبورا وارونه پوشیدم)

و خالی کردن  حرص رو دست مامانی

روناکم امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشی.عزیزم فقط هر دفعه می خوای کار خطرناکی انجام بدی قبلش به مامان خبر بده باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یهو دیدی ....

این رو هم بگم که دوست دارم قدر بی نهایت.هرچند کلی بهممم ولی با وجود همه سختیها و مسیولیتها خنده و دس  دسی و بوسه هات مرحم همه دردهامه.کلا ادمها اون چیزی رو که دارند قدر شو نمی دونند.در واقع این غر غر زدنها و شکوها جز خصلتهای انسانگونه است..ما هم بی نصیب نیستیم.تو به کرمت ما رو ببخش.

بی انتها دوستت دارم......................

/ 1 نظر / 2 بازدید
ماری

خاله اخه این چه کاریه که تو انجانم میدی من و دایی حسین کلی خندیدیم و ترسیدیم الهی قربونت برم با این همه کنجکاویت جیگرم [نیشخند]