مروارید سفید

روناکم رویش یازدهمین مروارید سفیدخوشگلت(سومین دندون کرسی سمت راست ، پایین)  مبارک.

بمیرم که چقدر درد کشیدی و من نمی فهمیدم ،اخه خیلی صبوری...

حالا می فهمم اون بغل کردنها و اون بی خوابیهات واسه چی بود ..

امیدوارم همیشه صبور  باشی و بمونی.

                                     

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
ماری

عزیزم تو دونه دونه دندون در بیار و من دونه دونه دندان هام را دارم از دست میدم چند روز ژیش دومین دندون عقلم را با چه مکافاتی در اوردم هنوز دارم درد ش را تحمل می کنم [رویا]