این روزها..

خوب حالا چند تا از عکساتو بزارم در حالتهای مختلف که بدونی چقدر شیطون بلای من هستی..

اول از همه مدل خوابیدنت روتاب:

اینجا همونی که گفتم دمرو می خوابی..

این جوری هم به خیال خودت می خوابی..

ببین جیگر نازم چه کار خطرناکی می کنی...

همون تماشای تلویزییون که گفتم..

اینجا هم داری نقاشی می کنی.گاهی با دست چپ گاهی با دست راست..

حالا چند نمونه ازعکسات که کمال همکاری و داشتی و به بنده منت گذاشتی و دوربین و نگاه کردی..روناکم واقعا سپاس..

عسل من قربونت بشم الهی که اینقده نفسی.

بوس یه عالمه.ماچ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید