کوتاه و مختصر

کوتاه و مختصر برات بگم گلم در اوایل 17 ماهگی چه می کنی...

اول اینکه وقتی بازار یا فروشگاهی می ریم به هیچ وجه حاضر نیستی تو بغل بمونی و می خوای خودت به تنهایی راه بری ،حالا کجا ؟ همه جا جز پیش ما..داخل مغازه هم زیاد دوست نداری بمونی و خودت درو وا می کنی می ری بیرون..حالا من بدو تو بدو...

علاقه شدی به هر نوع کلید و سوییچ ماشین داری..

و همچنان علاقه شدید به بالا رفتن از هر چیزی..حتی خودت می ری رو صندلی غذات می شینی..

 

و اینو هم بگم که خودت کلاهتو سرت می کنی و یا جوراباتو به سرعت در می یاری..

فعلا تا اینجا را داشته باش تا بعد.دوست دارم خیلی

ماچ

/ 1 نظر / 16 بازدید
مامان سحر

_____ (¯ `•?.•´¯) _____ (_.•´/|\`•._) _______ (_.:._)__(¯`:´¯) __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.?.•´¯) (¯ `•??.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._) (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶ __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶ ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶ _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ______(¯ `C.?.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶ _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶ ¶¶¶