/ 4 نظر / 25 بازدید
مریم و بهرادی

دوست داشتم پرواز کنم در اوج آسمانها تا شاید خودم قطره عاشق را میان این همه قطره پیدا کنم… می دانستم قطره هایی که از آسمان می ریزد اشکهای آسمان است… اشکهایی که هر قطره از آن خاطره ای بیش نبود ... (مــــــــریم)

سمیه

سلام فرشیدکونچولو مامانش دلم براتتتتتتتتتتت می سوزه کپ کپ باباشه ........روناکییییییی بوسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سمیه

سلام فرشیدکونچولو مامانش دلم براتتتتتتتتتتت می سوزه کپ کپ باباشه ........روناکییییییی بوسسسسسسسسسسسسسسسسسس