اتلیه

بالاخره عکسهای اتلیه روناک ما حاضر شد....هورا

اون روز چقدر عرق ریختیم.از پس همکاری کرده بودی ما کلی شرمنده شده بودیم..خانم عکاس باشی هم هی می گفت چرا این دختر شما نمی خنده ،من و بابایی هم متوسل به موبایلو و شکلک و ادا و هرچی که فکرشو بکنی دست زدیم تا تو رو بخندونیم که بالاخره خندیدی.تازه کلی هم ما رو ، رو سفید کردی با اون ژست های خوشگلت.ماچ

حالا بریم سراغ عکسهای نازت

 

 خوب عسلکم فعلا بای تا های.ماچ

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
سمیه

سلام جیگرناز عکسهای آتیله ات خیلی خوشگل بود راستی مامانش نتونستم تو قسمت اندراحوالاتش برم هنگ میکرد روناک مییییییییییییییییییییییییبوسمت[فرشته]

ماری

سلام جیگرم چه عکس های نازی گرفتی یکی رو ژرینت گرفتم و زدم توی اتاقم تما م عکس هات قشنگ بود با اهنگ قشنگی که مامانت برات گذاشته بود نتونستم جلوی خودم راا بگیرم و اشکهام سرازیر شد می بوسمت