شب یلدا

اینجا رفتیم دنبال پدرجون که باهم بریم خونه

همچنان منتظر

اینجا محو تلویزیون بودی(کشتی کج)

بغل عمو مجید در حا ل خورن شیرینی

تو ی این عکسها هم سری به اتاق عمو مهرداد زدی و...

توی این سری از عکسها هم تا چیزی زیر پات بود فورا خم شدی و نگاه می کردی حالا اشغال بود یا نه نمی دونم به هر حال  خم می شدی و یه چیزی به من می دادی ..

 

اینجا هم با نیما  سر  شکلات بساطی داشتی ...

 

اینجا هم با میوه ها کلی مشغول بودی طوری که موزو با پوستش خوردی..

و اما اصل مطلب : که هندوانه شب یلداست.که واقعا شیرین و خوش مزه بود.البته انتخاب بابایی بود.اینو بگم که هندوانه خریدن بابا فرشید بی نظیره..

اول خود هندوانه

و حالا به زور هندوانه خوراندن به روناک

اینجا هیچکی ندونه اینگار داری ترشی می خوری

و اما نیما و پروژه مسواک زدنش..

امیدوارم یلداهای اینده پر از خوشی باشه.

بای بای

 

/ 0 نظر / 2 بازدید