دلتنگی

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت  فکر امدن نیست..

/ 3 نظر / 32 بازدید
محبوبه

رزیتا عزیز دلم[قلب][قلب][قلب][قلب]

تارا

منم اومدم یوووهوووووو باورت نمیشه؟؟؟ مگه میشه نشه؟ بابا اینم رد پامه باورندار Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)......حالا نوبت شما دوسته گل هست که به ما سر بزنی .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo..............و با نظره زیبات خوشحالم کنییییییییییییییییییییی .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\..... الهی هیچ وقت غصه دار نبینمت

تارا

آرزو میکنم که شادی مهمان همیشگی قلب تو و دختر گلت باشه